Rruga e Kosovës drejt OBT

Ky punim është botuar nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë në vitin 2007. Integrimi i Kosovës në mekanizmat ndërkombëtar ishte prioritet i institucioneve qeverisëse të Kosovës. Se çka është Organizata Botërore e Tregtisë dhe si mund t’i bashkëngjitet këtij mekanizmi Kosova mund të lexohet në këtë punim.

Publikime

  • 1 TETORI I KTHESËS - Lëvizja studentore 1997 - 1999

    Ky libër është një rrëfim i liderit të Lëvizjes Studentore të Universitetit të Prishtinës 1997 – 1999, lëvizje kjo e cila vazhdon të vlerësohet si çasti më i rëndësishëm i... Më shumë

  • Marrëdhëniet shqiptaro-serbe 1878-1912

    Kjo monografi shkencore trajton relacionet shqiptaro-serbe, në një periudhë mjaft delikate për të dy popujt. Dokumentet arkivore të proveniencës shqiptare, serbe, austro-hungareze etj.,... Më shumë