Çfarë është CEFTA

Ky punim i botuar nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë në vitin 2006 trajton çështjen e marrëdhënieve tregtare-ekonomike në një rregullim të ri evropian. Marrëveshja e Europës Qendrore për Tregti të Lirë (CEFTA), e njohur si tregti pa barriera filloi të aplikohet në Ballkanin perëndimor, si dhe në Kosovë që nga viti 2006. Për të kuptuar se çfarë është CEFTA dhe si mund të kthehet ajo në një faktor të zhvillimit ekonomik në Kosovë mund të lexohet ky punim.

Publikime

  • 1 TETORI I KTHESËS - Lëvizja studentore 1997 - 1999

    Ky libër është një rrëfim i liderit të Lëvizjes Studentore të Universitetit të Prishtinës 1997 – 1999, lëvizje kjo e cila vazhdon të vlerësohet si çasti më i rëndësishëm i... Më shumë

  • Marrëdhëniet shqiptaro-serbe 1878-1912

    Kjo monografi shkencore trajton relacionet shqiptaro-serbe, në një periudhë mjaft delikate për të dy popujt. Dokumentet arkivore të proveniencës shqiptare, serbe, austro-hungareze etj.,... Më shumë