Scientific articles

So far Dr. Dugolli has published a considerable number of scientific papers in national and international scientific journals.

 

 

Here are the published pepars:

 

 

 • "THE CHANGES THAT FOLLOWED THE FIRST WORLD WAR AND THE POLITICAL SITUATION IN KOSOVO ACCORDING TO THE ALBANIAN PRESS", Journals: Analele UniversităŃii din Craiova. Istorie, Anul XXV, Nr. 1(37)/2020, ISSN - L: 1224 - 5704, ISSN Online: 2393 - 3682

 • "Kosovo- Serbia Agreements between Creative and Destructive Ambiguity", UNISCI Journal, Volume 50 (2019) Madrid, ISSN 2386-9453 

• "Contribution of Albanians in the Islam Civilization", Journals: Islamic Quarterly, Volume 61-2 (2017) London, ISSN: 00211842

• "DIPLOMACY THROUGH THE AGES OF HISTORY: THEORETICAL ANALYSES OF THE CONCEPT", Journals: Analele UniversităŃii din Craiova. Istorie, Anul XXII, Nr. 2(32)/2017, ISSN Online: 2393 - 3682

• "Dokumente nga Arkivi Qendror i Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë për Demonstratat e vitit 1981 në Kosovë", Journals:  STUDIME HISTORIKE, Qendra e studimeve Albanologjike& Instituti i Historisë, 2017  (1-2) VITI LXX (LIII) Tiranë- Albania, ISSN 0563-5799

• "TRANSFORMATIONAL REFORMS OF THE UN PEACEKEEPING SYSTEM: A GENEALOGICAL OVERVIEW", Journals: Analele UniversităŃii din Craiova. Istorie, Anul XXII, Nr. 1(31)/2017, ISSN Online: 2393 - 3682

• "COHABITATION BETWEEN SUPRANATIONALISM AND INTERGOVERNMENTALISM IN THE EUROPEAN UNION: THE HISTORICAL PERSPECTIVE", Journals: Analele UniversităŃii din Craiova. Istorie, Anul XXI, Nr. 2(30)/2016, ISSN Online: 2393 - 3682

• "KOSOVO IN THE FIRST BALKAN WAR", Journals: Romanian Journal of History and International Studies Vol. III · No. 2 · 2016, ISSN-L  2360-638X

• " DISA TË DHËNA MBI FILLIMIN DHE ZHVILLIMIN  E KRYENGRITJES SË VITIT 1910 NË KOSOVËN VERI-PERËNDIMORE", Journals:  STUDIME HISTORIKE, Qendra e studimeve Albanologjike& Instituti i Historisë, 2016 (3-4) VITI LXX (LIII) Tiranë- Albania,  ISSN 0563-5799

• "Kosova gjatë luftës së pare Botërore", Konferenca organizuar nga: Universiteti i Tiranës Fakulteti Histori- Filologji; Universiteti i Gjirokastrës dhe Muzeu historik kombëtar- Tiranë. Përmbledhje punimesh nga konferenca shkencore ndërkombëtare: "Lufta e parë Botërore : Shqiptarët, Ballkani, Europa", Tiranë, dhjetor 2016. F. 64-71, ISSN: 2226-082X

• " THE AUTONOMY OF ALBANIA UNDER PROTECTORATE AND ADMINISTRATION OF AUSTRO-HUNGARY DURING THE WWI", Journals: Analele UniversităŃii din Craiova. Istorie, Anul XX, Nr. 2(28)/2015, ISSN Online: 2393 - 3682

• "Roli i Isa Boletinit në Pengimin e hapjes së Konsullatës Ruse në Mitrovicë dhe vrasja e konsullit rus", Botues: Instituti i Historisë Prishtinë, Instituti i Historisë Tiranë dhe Instituti i trashëgimisë shpirtërore e kulturore të Shqiptarëve ne Shkup. Përmbledhje punimesh nga konferenca: Isa Boletini në Lëvizjen kombëtare shqiptare., Prishtinë: 2015. F.;73-85, ISBN 978-9951-409-44-5

•   "Paraqitja e Luftës së Parë Botërore në tekstet e historisë në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni", Konferenca Shkencore "Lufta e parë botërore 1914-1918", Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve, Shkup 2014, Revista shkencore "SCUPI" Vëllimi 7, faqe,185-206.  ISBN  978-608-4653-21-9

•  "Çështjet kundërthënëse dhe të ndjeshme në tekstet e historisë për shkollat fillore dhe të mesme në Kosovë", i prezantuar ne konferencën: "Albanian- language history textbooks and teaching in South- eastern Europe", Organizuar nga Leibniz Gemeinschaft & The Georg Eckert Institute for International Textbook Research (GEI), Berlin, Germany, dhe i botuar në: Revista ndërkombëtare shkencore dhe hulumtuese DISKUTIME, nr. 9 , Instituti për Studime Evropiane i Universitetit të Tiranës & Qendra për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Studime Ballkanike, Shkup, Shkurt, 2014, ISSN 1857-825X, për botimin online: ISSN 1857-8543.

•  " Çështja shqiptare midis perëndimit dhe lindjes 1939- 1945 ",  Revista ndërkombëtare shkencore dhe hulumtuese DISKUTIME nr. 8 ,  Instituti për Studime Evropiane i Universitetit të Tiranës & Qendra për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Studime Ballkanike, Shkup Nëntor 2013, faqe 390-407, ISSN 1857-825X, për botimin online: ISSN 1857-8543.

• " Voskopoja qendër kulturore në Shqipërinë, e Ballkanin e shek. XVIII ", Revista ndërkombëtare shkencore dhe hulumtuese DISKUTIME nr.7 , Instituti për Studime Evropiane i Universitetit të Tiranës & Qendra për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Studime Ballkanike, Shkup Shtator 2013, faqe 38-54, ISSN 1857-825X, për botimin online ISSN 1857-8543.

•" Kultura politike dhe Media ", Revista ndërkombëtare shkencore dhe hulumtuese DISKUTIME nr.6 , Instituti për Studime Evropiane i Universitetit të Tiranës & Qendra për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Studime Ballkanike, Shkup 2013, faqe 437-445, ISSN 1857-825X, për botimin online ISSN 1857-8543.

•"Diskriminimi në Arsimin e lartë dhe rezistenca civile në Kosovë 1997-1998 ", Revista ndërkombëtare shkencore dhe hulumtuese DISKUTIME nr.3/4, Instituti për Studime Evropiane i Universitetit të Tiranës & Qendra për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Studime Ballkanike, Shkup 2013, faqe 152-156, ISSN 1857-825X

•"Disa zhvillime që çuan te shpallja e pavarësisë së Shqipërisë dhe okupimi i Kosovës nga Serbia më 1912 "," VJETARI", nr.47-48, Agjencia shtetërore e Arkivave të Kosovës, Prishtinë, 2012, faqe. 247-257, KUD 930.25(496.51)

•"Lufta e Parë Ballkanike dhe pushtimi serb i viseve shqiptare", Simpoziumi shkencor kushtuar 100-Vjetorit të pavarësisë së shtetit Shqiptar, Përmbledhje punimesh shkencore, Ferizaj, 2012, faqe 180-186, ISBN 978-9951-552-14-1

•"Reflektimi politik i Hasan Prishtinës gjatë viteve 1907-1912",Konferenca Shkencore "Veprimtaria atdhetare e Hasan Prishtinës", Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve, Shkup 2012, Vëllimi 4,faqe,117-126. ISBN 978 608 4653 06 6

•"Si u arrit pavarësia e Shqipërisë 100 vjet më parë", "Kërkime historike 5-6", Shaqata e Historianëve Shqiptarë në Maqedoni, Shkup, 2012, f.85-97, ISBN 978-9989-9860-2-4

•"Reagimet ruso-serbe për lidhjen shqiptare të Prizrenit", "Vjetari", nr. 45-46, Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës, Prishtinë, 2011, f. 289-306, KUD 930.25(496.51).

•"Bisedimet shqiptaro-osmane dhe përpjekjet për shmangien e kryengritjes së1910-së", "Vjetari", nr. 43-44, Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës, Prishtinë, 2010, f. 292-301. KUD 930.25 (496.51).

•"Relacionet politiko-shoqërore mes shqiptarëve dhe serbëve gatë viteve 1804-1875", "Ekselenca shqiptare", nr. 4., Tiranë dhe Paris, 2010, f. 25-35. ISSN 1995-6576.

•"Lufta e Kulinës si fillim i kryengritjes së 1910-ës në vilajetin e Kosovës", Konferenca shkencore e organizuar nga Universiteti i Prishtinës dhe Instituti i Historisë, me rastin e 100 vjetorit të Kryengritjes së Kosovës 1910, Prishtinë, 2010.

•"Disa argumente të marrëdhënieve shqiptaro-serbe gjatë shek. XIX", "VJETARI", nr. 41-42, Arkivi shtetëror i Kosovës, Prishtinë, 2009, f. 211-225. KUD 930.25(496.51).

•"Disa zhvillime që çuan në përcaktimin e vijës kufitare ndërmjet Serbisë dhe Perandorisë Osmane në vitin 1879","Ekselenca shqiptare", nr. 3, Tiranë dhe Paris, 2009, faqe 21-28. ISSN 1995-6576.

•"Pasojat e luftes serbo-osmane 1877-1879 dhe reflektimi në marrëdhëniet me Shqiptarët", "VJETARI", nr. 39.40, Arkivi Shtetëror i Kosovës, Prishtinë, 2008, f. 195-220. KUD 930.25(496.51).

•"Kontributi i Drenicës në arritjen e pavarësisë së Kosovës","VJETARI", nr. 37-38, Arkivi Shtetëror i Kosovës, Prishtinë, 2007, f. 143-163. KUD.930.25(496.51).

•"Drenica në luftë për pavarësinë e Shqipërisë etnike 1912-1913", "VJETARI", nr 35-36, Arkivi Shtetëror i Kosovës Prishtinë, 2006, f. 339-368. KUD 930.25(496.51).

 

 

 

 

 

 

Publications

  • THE ORAL HISTORY

    In order to somehow contribute to sensitizing the issue of using oral history in illuminating the historical past, this university book is prepared not only for students of history, but also for... READ MORE

  • THE TURNING POINT OF OCTOBER THE 1ST – the Student Movement 1997 - 1999

    This book brings to the reader a story about the leader of the Student Movement of the University of Prishtina in 1997 – 1999, a movement which is still considered as crucial moment of the... READ MORE